Từ những đôi mắt "rớm đỏ" ở Sài Gòn: Mọi người rủ nhau làm từ thiện, sẽ không có ai bị bỏ lại đằng sau

Trong dịch bệnh căng thẳng, trăm cái khó, ngàn cái khổ nhưng lúc nào cũng vậy, Sài Gòn luôn nhận phần thiệt cho mình để