Zo wil Amsterdam de corona-achterstanden op scholen wegwerken

Zo wil Amsterdam de corona-achterstanden op scholen wegwerken

Zo wil Amsterdam de corona-achterstanden op scholen wegwerken Meer naschoolse opvang, kortere lijntjes naar jeugdzorg en een nieuw ‘onderwijsnetwerk’: zo gaat Amsterdam de 14,6 miljoen euro van het rijk gebruiken om de corona-achterstanden op scholen weg te werken. De coronapandemie heeft er hard ingehakt, terwijl het al crisis was in het onderwijs. Een lerarentekort dat alsmaar groter wordt, steeds scherpere scheidslijnen tussen kansrijke en kansarme leerlingen, en een grote hoeveelheid scholieren die niet voldoet aan de minimale eisen voor rekenen en taal. Om de onderwijsachterstanden weg te werken die leerlingen hebben opgelopen door het sluiten van de scholen, maakte het kabinet vorig jaar 8,5 miljard euro vrij. Het grootste deel van dat geld gaat direct naar de scholen; de gemeente Amsterdam ontvangt 14,6 miljoen euro uit het steunpakket. Onderwijswethouder Marjolein …
More on: www.parool.nl