Zalo nên thay đổi cách thu phí để được mọi người ủng hộ | VTC Now

Zalo nên thay đổi cách thu phí để được mọi người ủng hộ | VTC Now

Chi cục thuế TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, hiện trên địa bàn có gần 2.000 doanh nghiệp đang hoạt động và trên 5.000 hộ kinh doanh. Trong đó có khoảng 100 cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, buộc phải thực hiện hoá đơn điện tử từ ngày 1/7. Từ đầu năm đến nay, ngoài nhiệm vụ chính của chi cục là thu ngân sách, còn triển khai thực hiện hoá đơn điện tử trên địa bàn. Đến ngày 30/6, việc thực hiện hoá đơn điện tử trên địa bàn TP Phan Thiết cũng đạt 100%. Trong 6 tháng đầu năm 2022 tổng thu ngân sách trên địa bàn TP Phan Thiết đạt 996 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất). …
Xem thêm trên: cafef.vn