Yêu cầu rà soát sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo

Yêu cầu rà soát sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 8589/VPCP-KGVX về ý kiến Đại biểu Quốc hội ở việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập. Công văn nêu rõ, về ý kiến của Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai và Nguyễn Trường Giang đối với việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập tại TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Phó Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Ủy ban …
Xem thêm trên: vietnamnet.vn