Xử lý sai phạm về xây dựng tại khu du lịch sinh thái Vườn Xoài

Xử lý sai phạm về xây dựng tại khu du lịch sinh thái Vườn Xoài

Liên quan đến sai phạm tại khu du lịch sinh thái quy mô lớn nhất tỉnh này, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao lãnh đạo Sở Tài nguyên-Môi trường làm Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành để làm rõ các hành vi vi phạm tại dự án của Công ty TNHH Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài. Cụ thể, các đơn vị chức năng có nhiệm vụ rà soát hồ sơ, bổ sung, làm rõ mức xử phạt, hình …