Xavi: 'Tôi thích thắng Real 4-0 hơn 1-0'

Xavi: 'Tôi thích thắng Real 4-0 hơn 1-0'