VSH tiếp tục mua lại trước hạn trái phiếu trị giá 81 tỷ đồng

VSH tiếp tục mua lại trước hạn trái phiếu trị giá 81 tỷ đồng

VSH tiếp tục mua lại trước hạn trái phiếu trị giá 81 tỷ đồng VSH tiếp tục mua lại trước hạn trái phiếu trị giá 81 tỷ đồng CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HOSE: VSH) thông tin về việc mua lại trái phiếu với khối lượng 81 tỷ đồng. Cụ thể, mã trái phiếu mua lại gồm VSH_BOND_2019_1,2,3,4,5. VSH sẽ mua lại trực tiếp từ các trái chủ theo đề nghị của Công ty. Khối lượng mua …