Vroeger postkoetsen, nu plunderen bandieten dagelijks treinen in Los Angeles

Vroeger postkoetsen, nu plunderen bandieten dagelijks treinen in Los Angeles

Nu de goederentreinen in Los Angeles: dieven plunderen de waardevolle inhoud van de containers op het ...
More on: www.ad.nl