Virus viêm gan sống bên ngoài cơ thể được bao lâu?

Virus viêm gan sống bên ngoài cơ thể được bao lâu?

Viêm gan siêu vi có thể do bất kỳ chủng virus nào trong số năm chủng virus A, B, C, D và E gây ra. Mỗi loại được lây truyền theo phương thức khác nhau và có thể tồn tại bên ngoài cơ thể con người trong những khoảng thời gian khác nhau. Viêm gan A Theo Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ, virus viêm gan A (HAV) lây truyền qua thức ăn, nước uống hoặc các bề mặt đã bị nhiễm phân của người bị bệnh. Viêm gan A có thể tồn tại bên ngoài cơ thể trong nhiều tháng trong nước và vài ngày trong phân. Nó cũng có thể tồn tại trên tay đến 4 giờ theo nghiên cứu của nhóm tác …
Xem thêm trên: vnexpress.net