'Xem phim Việt - mua bực vào người'

'Xem phim Việt - mua bực vào người'

Mặc dù thành tựu khoa học của loài người càng về sau càng nhanh nhưng có rất ít kiến thức được đưa vào sách giáo khoa phổ thôn. Bởi vì những kiến thức này phải có tính chất tổng quát, bắt buộc ai cũng phải biết. Người ta rất ít cải cách kiến thức trong sách giáo khoa. Thay vào đó, họ liên tục nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy và học. Ta thì ngược lại, cải tiến cải lùi không xong, khiến cho chất lượng nghệ thuật, kỹ năng làm nghệ thuật và sáng tác nghệ thuật ngày …
Xem thêm trên: vnexpress.net