Vua Còm 9/4: Phép toán 1+1=3 bỗng nhiên hợp lí lạ lùng!

Vua Còm 9/4: Phép toán 1+1=3 bỗng nhiên hợp lí lạ lùng!

Phép toán '1 + 1' tưởng chừng đơn giản nhưng lại có đáp án khó ai ngờ. Thậm chí, đến cả cách giải thích cũng lại hợp lí lạ lùng.
Xem thêm trên: cuoi.tuoitre.vn