Tổng bí thư: Toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho phòng, chống dịch COVID-19

Tổng bí thư: Toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 11-6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về tình hình phòng, chống dịch COVID-19. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp Bộ Chính trị có Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, lãnh đạo các ban, bộ, ngành có liên quan. Sau khi nghe Ban cán sự Đảng Chính phủ báo cáo về tình hình dịch COVID-19, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới và ý kiến của đại diện các cơ quan liên quan, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, kể từ đầu năm 2020, khi xảy ra dịch đến nay, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã chủ động chỉ đạo sát sao, quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, tích cực để ngăn chặn dịch bệnh. Trước diễn biến dịch COVID-19 có mức độ ngày càng phức tạp, khó lường, Bộ Chính trị, …
Xem thêm trên: tuoitre.vn