Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 5 vấn đề đối với huyết mạnh của nền kinh tế

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 5 vấn đề đối với huyết mạnh của nền kinh tế

Đây là dịp để toàn Ngành ôn lại chặng đường lịch sử truyền thống vẻ vang, là dịp để bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với Ngành. Đây cũng là dịp để tri ân những công lao, cống hiến và cả những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước đối với sự lớn mạnh, trưởng thành và phát triển của Ngành trong 70 năm qua. Tại Lễ kỷ niệm, ngành Ngân hàng đã vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. Kỷ niệm 70 năm thành lập ngành, NHNN vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất Trong bài diễn văn kỷ niệm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhớ lại cách đây 70 năm, …
Xem thêm trên: danviet.vn