Tiếp tục cách ly tập trung tối thiểu 14 ngày, nhưng có điều kiện

Tiếp tục cách ly tập trung tối thiểu 14 ngày, nhưng có điều kiện

Theo công điện, Bộ Y tế đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung: thực hiện cách ly tập trung ít nhất 14 ngày đối với người nhập cảnh theo các quy định hiện hành và quản lý, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo sau khi kết thúc cách ly tập trung. Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh thành rà soát cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung, đảm bảo việc giám sát chặt chẽ người được cách ly. Khu cách ly tập trung phải có đủ camera để giám sát người được cách ly thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, camera giám sát hoạt động liên tục, kết nối với hệ thống giám sát do Bộ Thông tin và truyền thông chỉ định. Đồng thời yêu cầu chấn chỉnh việc tổ chức bàn giao, đưa đón và tiếp nhận người đã hoàn thành cách ly tập trung về nơi lưu trú theo …
Xem thêm trên: tuoitre.vn