Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 8 tỷ đồng trên thị trường UPCoM trong tháng 4

Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 8 tỷ đồng trên thị trường UPCoM trong tháng 4

Thị trường UPCoM tháng 4 tiếp tục có diễn biến khá sôi động. Tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng 4, chỉ số UPCoM-Index đạt 80,12 điểm, giảm 1,58% so với cuối tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường UPCoM tại phiên giao dịch cuối tháng 4 đạt hơn 1.033 tỷ đồng, giảm 4,3% so với tháng trước. Toàn thị trường có xấp xỉ 1,7 tỷ cổ phiếu được giao dịch, giảm 8% so với tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch 21,95 nghìn tỷ đồng, giảm 23,16%. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 84,8 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 5,8% so với tháng trước. Giá trị giao dịch gần 1,1 nghìn tỷ đồng/phiên, giảm 11,63% so với tháng trước. 5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất trong tháng 4/2021 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 4/2021 5 cổ phiếu được NĐTNN mua nhiều nhất 5 cổ phiếu NĐTNN bán nhiều nhất Về quy mô thị trường, tính đến hết tháng 4/2021, tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch …
Xem thêm trên: tinnhanhchungkhoan.vn