Không được ra khỏi nhà sau hoàn thành cách ly tập trung

Không được ra khỏi nhà sau hoàn thành cách ly tập trung

Bộ Y tế quyết định vẫn giữ thời gian cách ly tập trung 14 ngày như quy định hiện hành, song thắt chặt các biện pháp kiểm soát người cách ly tại nhà sau kết thúc cách ly tập trung, theo hướng dẫn trong công điện gửi các địa phương, sáng 5/5. Điểm mới trong công điện này là người cách ly tại nhà/nơi cư trú phải cam kết không di chuyển hay tụ tập, khác với trước đây cho phép đi học, đi làm, gặp gỡ người khác với điều kiện là phải khai báo y tế và ghi rõ nhật ký tiếp xúc. Ngoài ra, người sau khi hoàn thành cách ly tập trung cũng phải cam kết áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú. Chủ động thông báo cho cơ quan y tế địa phương nơi lưu trú biết ngay khi trở về từ khu cách ly tập trung, thực hiện khai báo sức khỏe hàng ngày. Phải sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin …
Xem thêm trên: vnexpress.net