Hà Nội: Huyện thu hồi văn bản thông báo "nhầm" tiền tiêm vắc xin Covid-19

Hà Nội: Huyện thu hồi văn bản thông báo "nhầm" tiền tiêm vắc xin Covid-19

UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) đã ban hành văn bản yêu cầu đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19, trong đó có nội dung người lao động tự trả phí 350 nghìn đồng/người. Nội dung văn bản số 709 do ông Bùi Công Thản - Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín ký, thể hiện, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và để đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn; thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, UBND huyện Thường Tín đề nghị chủ đầu tư các cụm công nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó, UBND huyện Thường Tín đề nghị các cụm công nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp thực hiện rà soát, lập danh sách nhân viên, người lao động thuộc doanh nghiệp đăng ký tiêm vắc xin phòng dịch bệnh Covid-19 (nguồn kinh phí do tổ chức, doanh nghiệp, người lao động tự chi trả, dự …
Xem thêm trên: dantri.com.vn