Đồng Nai xuất siêu gần 1 tỷ USD

Đồng Nai xuất siêu gần 1 tỷ USD

(ĐN) - Theo Cục Thống kê Đồng Nai, trong tháng 2-2021, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 1,6 tỷ USD, tăng hơn 17% so với tháng 2-2020 và nhập khẩu hơn 1,1 tỷ USD nên xuất siêu khoảng 476 triệu USD. Như vậy trong 2 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp Đồng Nai đã xuất siêu khoảng 984 triệu USD. Trong tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm tỉ trọng 76%, còn lại là doanh nghiệp trong nước. Khoảng 3 năm trở lại đây, tỷ lệ trong tổng kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước có xu hướng tăng dần, nhưng chỉ tăng nhẹ. Những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: máy tính, sản phẩm điện tử, linh kiện; sản phẩm từ gỗ; giày dép các loại; máy móc thiết bị dụng cụ, phụ tùng; phương tiện vận tải và phụ tùng.
Xem thêm trên: www.baodongnai.com.vn