Đây mới là chiếc quần giúp hot gymer Việt "độ" dáng gợi cảm, nhìn từ sau cũng gây mê

Đây mới là chiếc quần giúp hot gymer Việt "độ" dáng gợi cảm, nhìn từ sau cũng gây mê

Bên cạnh quần legging, các người đẹp phòng gym còn ưa mặc kiểu đồ này vì tôn đường cong một cách khéo léo.
Xem thêm trên: www.24h.com.vn