Đáp ứng yêu cầu giai đoạn phát triển mới của thị trường chứng khoán phái sinh

Đáp ứng yêu cầu giai đoạn phát triển mới của thị trường chứng khoán phái sinh

Trước đó ngày 31/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh thay thế Nghị định số 42/2015/NĐ-CP.Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định, Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015 đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng nền tảng pháp lý đầu tiên để triển khai thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam. Điều này, góp phần …
Xem thêm trên: bnews.vn