Công bố tuyển 475 học sinh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình năm 2021- 2022

Công bố tuyển 475 học sinh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình năm 2021- 2022

Kỳ thi vào lơp 10 THPT chuyên Thái Bình năm học 2021 - 2022 sẽ tuyển 475 thí sinh, trong đó sẽ có 11 lớp chuyên và 2 lớp không chuyên. UBND tỉnh Thái Bình vừa có Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022. Theo đó, Thái Bình tuyển vào lớp 10 THPT chuyên với 475 học sinh. Trong đó có 11 lớp chuyên (35 học sinh/lớp); 2 lớp không chuyên (45 học sinh/lớp).Năm học 2021-2022, Thái Bình tuyển vào lớp 10 THPT chuyên với 475 học sinh. Trong đó có 11 lớp chuyên (35 học sinh/lớp); 2 lớp không chuyên (45 học sinh/lớp). Đối tượng và điều kiện dự tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình là học sinh đã tốt nghiệp THCS tại tỉnh Thái Bình, bảo đảm độ tuổi theo quy định; xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên. Mỗi học sinh đủ …
Xem thêm trên: dantri.com.vn