Chính sách ưu đãi xe điện hóa của các nước Đông Nam Á

Chính sách ưu đãi xe điện hóa của các nước Đông Nam Á

Trước guồng quay của xe xanh trên thế giới, yêu cầu về giảm khí thải CO2 và các vấn đề về chất lượng không khí tại các thành phố lớn trở nên cấp thiết. Trung Quốc, châu Âu hay Mỹ thường áp dụng cách giảm trực tiếp cho khách mua xe. Trong khi đó một số nước Đông Nam Á áp dụng cách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB). Về lý thuyết, khi được ưu đãi thuế, chi phí sản xuất của hãng sẽ giảm, nhờ đó mức giá xe cũng được giảm theo. Tuy vậy, cách này sẽ không hấp dẫn đối với người tiêu dùng vì khách không cảm nhận được khoản ưu đãi một cách trực tiếp. Gần nhất là Indonesia áp dụng trong năm 2021 sau 5 năm đề xuất. Ba loại xe điện hóa xếp theo tứ tự mức độ "sạch" từ thấp lên cao gồm gồm xe hybrid (HEV), plug-in hybrid (PHEV) và thuần điện (BEV). Ngoài ra mẫu xe chạy bằng nhiên liệu hydro cũng là một dạng nhiên liệu sạch …
Xem thêm trên: vnexpress.net