“Chấp” hàng T+3, tiền mua sầm sập, cổ phiếu ngân hàng dựng ngược

“Chấp” hàng T+3, tiền mua sầm sập, cổ phiếu ngân hàng dựng ngược

Thị trường hào cực cao độ trong phiên cuối tuần, đặc biệt là hệ thống giao dịch của HoSE bất ngờ thông suốt. Thanh khoản có chiều hướng giảm nhẹ, nhưng tiền vào cổ phiếu ngân hàng vẫn “khủng”. Tâm điểm của thị trường vẫn là nhóm cổ phiếu ngân hàng, những mã đang bị xả nhiều nhất từ đầu tuần. Mức điều chỉnh là khác nhau, nhưng nhóm ngân hàng blue-chips giảm ít nhất và hôm nay phục hồi mạnh nhất toàn thời gian. Bất ngờ là đây lại chính là các cổ phiếu lời nhất trong vòng quay bắt đáy đầu tiên. CTG tăng kịch trần là cổ phiếu mạnh nhất nhóm. Lợi nhuận T+3 của CTG cũng lên tới gần 8%, cao nhất nhóm chủ yếu nhờ phiên hôm nay. Trong số các mã điều chỉnh từ đỉnh cao tuần trước, CTG cũng phục hồi tốt nhất, hiện chỉ còn thấp hơn đỉnh khoảng 2,04%. Thanh khoản của CTG hôm nay đáng lẽ cao hơn mức 18 triệu cổ, do đến cuối phiên chiều mã này đã …
Xem thêm trên: vneconomy.vn