Cách chức hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai

Cách chức hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai

Theo đó, hội đồng kỷ luật đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc cách chức đối với ông Hùng vì có nhiều sai phạm trong quá trình điều hành, quản lý nhà trường. Trước đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Minh Hùng - phó bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai. Lý do, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai kiểm tra các dấu hiệu vi phạm của đảng viên đã phát hiện ông Trần Minh Hùng tổ chức thu chi từ các nguồn đào tạo nhưng không hạch toán đầy đủ, bỏ ngoài sổ sách trên 63 tỉ đồng, vi phạm Luật ngân sách, Luật phòng chống tham nhũng... Liên quan đến các sai phạm của trường này, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã chỉ ra những vi phạm trong công tác tổ chức, đào tạo. Cụ thể, khi phân công giảng viên …
Xem thêm trên: tuoitre.vn