Bộ Y tế ra công điện hỏa tốc về việc thực hiện cách ly tập trung

Bộ Y tế ra công điện hỏa tốc về việc thực hiện cách ly tập trung

Trong công điện này, Bộ Y tế đặc biệt nhấn mạnh đến việc giám sát người sau hoàn thành cách ly tập trung, cụ thể không được ra khỏi nhà trong 14 ngày, nếu cần thiết đi phải báo cho công an, y tế. Ngày 5/5, Bộ Y tế có công điện hỏa tốc về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 Theo đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể về việc quản lý cách ly tập trung, đặc biệt việc bàn giao các trường hợp sau khi kết thúc cách ly. Tuy nhiên, thời gian qua vẫn còn một số cơ sở cách ly tập trung (do quân đội và dân sự quản lý) chưa thực hiện nghiêm các quy định hiện hành. Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, liên tục ghi …
Xem thêm trên: dantri.com.vn