Vì sao nhiều tàu thuyền ‘biến mất’ ở vùng biển Trung Quốc?

Vì sao nhiều tàu thuyền ‘biến mất’ ở vùng biển Trung Quốc?

Phân tích của giới chuyên môn cho thấy nhiều tàu hàng ở vùng biển Trung Quốc đang biến mất khỏi các hệ thống định vị chuyên ngành, gây đau đầu cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Nguyên nhân được cho là việc Trung Quốc ngày càng cô lập với thế giới, bên cạnh việc mất lòng tin ngày càng sâu sắc về ảnh hưởng của nước ngoài, theo Đài CNN ngày 25.11. Gần 90% tàu thuyền ‘biến mất’ Giới phân tích cho biết họ bắt đầu chú ý việc lưu lượng tàu thuyền được ghi nhận giảm vào cuối tháng 10, khi Trung Quốc chuẩn bị thực thi quy định về dữ liệu cá nhân. Thông thường, các công ty dữ liệu về hàng hải có thể theo dõi tàu …
Xem thêm trên: thanhnien.vn