Vì sao Mỹ khó cấm người Trung Quốc mua nhà đất?

Vì sao Mỹ khó cấm người Trung Quốc mua nhà đất?