Vì sao Bệnh viện Tuệ Tĩnh nợ lương nhân viên y tế?

Vì sao Bệnh viện Tuệ Tĩnh nợ lương nhân viên y tế?

Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam được thành lập năm 2005 với 3 đơn vị trực thuộc là Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Viện nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh và Trung tâm đổi mới đào tạo theo nhu cầu xã hội. Bệnh viện Tuệ Tĩnh được thành lập năm 2006, là bệnh viện thực hành trực thuộc Học viện. Từ tháng 1/2019, Bệnh viện Tuệ Tĩnh được điều chỉnh tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với việc sử nguồn tài chính để thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Tuy nhiên sau 3 năm tự chủ, tại bệnh viện đã xảy ra tình trạng nợ lương của cán bộ công nhân viên, người lao động. Cụ thể hơn 160 nhân viên y tế …
Xem thêm trên: m.vietnamnet.vn