Ukraine đánh giá tổn thất của Nga, Moscow nói về chuyến thăm Mariupol của ông Putin

Ukraine đánh giá tổn thất của Nga, Moscow nói về chuyến thăm Mariupol của ông Putin