UBND TP HCM điều chỉnh hàng loạt hoạt động từ ngày 16-9 đến 30-9

UBND TP HCM điều chỉnh hàng loạt hoạt động từ ngày 16-9 đến 30-9

Ngày 15-9, UBND TP HCM đã có công văn khẩn 3072 gửi các đơn vị về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP từ ngày 16-9 đến ngày 30-9. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 30-9 Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi chỉ đạo tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn TP theo Chỉ thị 16; Kế hoạch 2715 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP HCM; Chỉ thị 11 của Chủ tịch UBND TP HCM từ 0 giờ ngày 16-9 đến hết ngày 30-9 với phương châm triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả từng biện pháp phòng, …
Xem thêm trên: nld.com.vn