UBCKNN công bố 81 công ty chứng khoán hợp lệ, cảnh báo ứng dụng trái phép

UBCKNN công bố 81 công ty chứng khoán hợp lệ, cảnh báo ứng dụng trái phép

UBCKNN công bố 81 công ty chứng khoán hợp lệ, cảnh báo ứng dụng trái phép Tham gia các website, app giao dịch này, nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Do đó, UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng khi thực hiện các giao dịch đầu tư chứng khoán trên các app giao dịch này, nhà …