Tùng Dương và sự ám ảnh hai chữ sáng tạo trong âm nhạc

Tùng Dương và sự ám ảnh hai chữ sáng tạo trong âm nhạc

"Tôi luôn tự nhủ mình phải bình tĩnh để tĩnh tại, để học cách thích nghi với hoàn cảnh sống. Chính vì vậy, 2 năm Covid không làm ảnh hưởng đến tinh thần của tôi trong âm nhạc", Tùng Dương chia sẻ. - Hành trình âm nhạc gần 20 năm, ở anh có một điều gì đã thay đổi? Tôi trưởng thành và một tâm thế rất bình tĩnh. Tất nhiên tôi chưa đủ để trở thành một con người quá tĩnh tại an nhiên được vì còn quá nhiều những tham vọng muốn chinh phục với âm nhạc nữa. Hai chữ sáng tạo luôn luôn ám ảnh trong đầu tôi cho đến lúc chết luôn. Tôi luôn tự nhủ mình phải bình tĩnh để tĩnh tại, để học cách …
Xem thêm trên: vietnamnet.vn