Trung Quốc yêu cầu tập đoàn gọi xe hủy niêm yết trên sàn Mỹ

Trung Quốc yêu cầu tập đoàn gọi xe hủy niêm yết trên sàn Mỹ

Theo nguồn tin của Bloomberg, yêu cầu do cơ quan giám sát công nghệ của Trung Quốc đưa ra. Nguyên nhân là lo ngại về việc rò rỉ dữ liệu nhạy cảm. Nguồn tin cho biết các đề xuất đang được xem xét là tư nhân hóa trực tiếp, hoặc hủy niêm yết tại Mỹ và chuyển sang thị trường Hong Kong. Nếu tiến hành tư nhân hóa, giá đề xuất sẽ không thấp hơn 14 USD/cổ phiếu - mức giá IPO (phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu) - để tránh kiện tụng. Còn nếu chuyển sang niêm yết ở sàn Hong Kong, giá sẽ thấp hơn giá cổ phiếu của Didi trên sàn Mỹ. Tính đến cuối phiên 24/11, mức giá là 8,11 USD/cổ phiếu. Cả …
Xem thêm trên: zingnews.vn