Tròn 1 tháng, Quang Hải 'mất tích' trong màu áo Pau FC

Tròn 1 tháng, Quang Hải 'mất tích' trong màu áo Pau FC