TP.HCM: Mới 47 trong gần 19.000 người thất nghiệp nhận gói hỗ trợ từ nhà nước

TP.HCM: Mới 47 trong gần 19.000 người thất nghiệp nhận gói hỗ trợ từ nhà nước

Dẫn số liệu được chia sẻ từ Sở LĐ-TB-XH, HUBA cho biết, tổng số tiền đã chi theo gói hỗ trợ quy định tại Nghị quyết 09 của HĐND TP đến ngày 18.7 là 387.821.390.000 đồng cho 5 đối tượng. Trong đó, riêng hộ kinh doanh cá thể đã giải quyết hỗ trợ cho 4.434 hộ trên tổng số 29.571 hộ kinh doanh toàn thành phố, đạt 15%. Nhóm tiểu thương, buôn bán tại chợ đã hỗ trợ 4.363 hộ trên tổng số 25.604 điểm sạp, đạt 17%. Nhóm thứ 3 là những người lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nhóm này theo số liệu của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM chỉ mới hỗ trợ được 47 trường hợp trên tổng 18.981 người lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đợt này, đạt 0,25%. Nhóm kế theo là những người tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ việc, nghỉ không lương, nhận hỗ trợ là 10.132 trong số 55.948 người, …
Xem thêm trên: thanhnien.vn