Top 8 ngành nghề lương thưởng cao ngất, cơ hội tương lai rộng mở nhưng rất "khát" nhân lực trong 10 năm tới

Top 8 ngành nghề lương thưởng cao ngất, cơ hội tương lai rộng mở nhưng rất "khát" nhân lực trong 10 năm tới

Hàng năm, Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) sẽ đưa ra các dự báo về việc làm cho sự tăng trưởng cả về tổng thể và đối với từng nghề nghiệp cá nhân trong khoảng thời gian 10 năm. Bằng việc sử dụng các mô hình dựa trên dữ liệu lịch sử cho đến năm 2019, không tính đến tác động của đại dịch COVID-19, BLS công bố những công việc được trả lương cao sẵn sàng tăng trưởng mạnh trong thập kỷ tới. Theo đó, BLS đã định nghĩa "lương cao" là những công việc có mức lương trung bình vào năm 2020 cao hơn thu nhập hộ gia đình trung bình ở Mỹ là 68.703 USD vào năm 2019. Dưới đây là những công việc được BLS …
Xem thêm trên: cafef.vn