Tổng thống Putin bất ngờ tới Mariupol, nói chuyện với người dân

Tổng thống Putin bất ngờ tới Mariupol, nói chuyện với người dân