Tin chuyển nhượng tối 19/3: Ngã ngũ tương lai Salah, Chelsea quyết tống khứ Kepa

Tin chuyển nhượng tối 19/3: Ngã ngũ tương lai Salah, Chelsea quyết tống khứ Kepa