Tiên học lễ, vậy học lễ gì?

Tiên học lễ, vậy học lễ gì?

Tiên học lễ, vậy học lễ gì? Thực tế của giáo dục hiện nay quả thật là đã xếp chữ "Lễ" sau "Văn" từ lâu rồi. Tôi nghĩ điều đúng và đáng để chúng ta tranh luận với nhau đó là làm sao để làm mới lại chữ "Lễ"... Thoạt tiên, khi đọc những ý kiến của giáo sư Trần Ngọc Thêm về việc chấm dứt khẩu hiệu: "Tiên học lễ, hậu học văn" tôi cũng đắn đo suy nghĩ nhiều. Nhất là khi giáo sư dẫn chứng những thứ mà lâu nay giáo dục Việt Nam vẫn còn tồn đọng vì một chữ "Lễ" cũ rích. Là sự phục tùng, điều một: thầy cô luôn luôn đúng, điều 2: thầy cô bảo không có điều 2. Lũ trẻ từ …
Xem thêm trên: dantri.com.vn