Thuduc House tiếp tục bị cưỡng chế thuế hơn 90 tỉ đồng

Thuduc House tiếp tục bị cưỡng chế thuế hơn 90 tỉ đồng

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - TDH) vừa công bố cho biết đã nhận được 12 quyết định của Cục Thuế TP.HCM về việc cưỡng chế thuế để thi hành quyết định hành chính bằng biện pháp thực hiện trích tiền từ tài khoản của công ty gần 91 tỉ đồng. Trước đó vào cuối tháng 2, Thuduc House thông tin về kết luận điều tra bổ sung (lần 2) của cơ quan Công an …