Thủ môn người Lào tiếp tục 'gây sốt' ở Việt Nam

Thủ môn người Lào tiếp tục 'gây sốt' ở Việt Nam