Thống đốc NHNN: Không chủ quan với lạm phát, sẽ kiểm soát chặt tín dụng vào bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp

Thống đốc NHNN: Không chủ quan với lạm phát, sẽ kiểm soát chặt tín dụng vào bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022. Theo đó, NHNN đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật ngân hàng; chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, quy định pháp luật về hoạt động ngân hàng phù hợp với thực tiễn, trong đó có hoàn thiện hành lang pháp lý để quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu người dân và hạn chế tín dụng đen. NHNN cũng cho biết sẽ điều hành tín dụng hỗ trợ …
Xem thêm trên: cafef.vn