Thị trường chứng khoán thế giới tăng, Mỹ nghỉ lễ Tạ ơn

Thị trường chứng khoán thế giới tăng, Mỹ nghỉ lễ Tạ ơn

Thị trường chứng khoán thế giới tăng, Mỹ nghỉ lễ Tạ ơn (DNTO) - Cổ phiếu trên thị trường thế giới tăng, ảnh hưởng theo bản báo cáo cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Hoa kỳ - cho thấy triển vọng giảm tiến độ tăng lãi suất. Thị trường chứng khoán Mỹ sau khi đã có mức tăng trương tự, đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn. Hôm nay là ngày nghỉ lễ Tạ ơn tại Mỹ nên mật …