The Glory của Song Hye Kyo bị Bộ Tư pháp Hàn Quốc 'chỉnh đốn' vì sai sự thật

The Glory của Song Hye Kyo bị Bộ Tư pháp Hàn Quốc 'chỉnh đốn' vì sai sự thật