Thế giới thắt chặt tiền tệ, Việt Nam vẫn có cơ hội tăng trưởng 7,1% năm 2022, nhanh nhất châu Á - Thái Bình Dương

Thế giới thắt chặt tiền tệ, Việt Nam vẫn có cơ hội tăng trưởng 7,1% năm 2022, nhanh nhất châu Á - Thái Bình Dương

Thế giới thắt chặt tiền tệ, Việt Nam vẫn có cơ hội tăng trưởng 7,1% năm 2022, nhanh nhất châu Á - Thái Bình Dương Dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam vào năm 2022 là 7,1%. Nhìn chung, Việt Nam vẫn sẽ là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2022... Tại cuộc họp gần đây nhất được tổ chức vào ngày 3-4/5/2022, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã quyết định tăng lãi suất điều hành thêm 50 điểm cơ bản lên biên độ mới từ 0,75% đến 1,0%. Quyết định tăng lãi suất điều hành thêm 0,50% đánh dấu mức tăng mạnh nhất được thực hiện trong một cuộc họp duy …
Xem thêm trên: vneconomy.vn