Thành phố Hà Nội có 7 quận, huyện dịch COVID-19 ở cấp độ 3

Thành phố Hà Nội có 7 quận, huyện dịch COVID-19 ở cấp độ 3

Thành phố Hà Nội có 7 quận, huyện dịch COVID-19 ở cấp độ 3 Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 54/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 (cập nhật đến 9 giờ ngày 14/1.) Theo đó, toàn thành phố Hà Nội duy trì mức độ dịch 2 (vùng vàng), không có địa bàn quận, huyện nào ở cấp độ dịch 4 (vùng đỏ). Tuy nhiên, có 7 quận/huyện/thị xã cấp độ 3 (màu cam); 23 quận/huyện/thị xã cấp độ 2 (màu vàng.) [Hà Nội có 2 huyện vùng xanh và 8 quận, huyện dịch ở cấp độ 3] Các quận, huyện ở cấp độ dịch 3 gồm: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Ba Đình, Gia …
Xem thêm trên: www.vietnamplus.vn