Tập đoàn Sao Mai hủy phương án phát hành 168 triệu cổ phiếu vì thị trường không thuận lợi

Tập đoàn Sao Mai hủy phương án phát hành 168 triệu cổ phiếu vì thị trường không thuận lợi

Tập đoàn Sao Mai hủy phương án phát hành 168 triệu cổ phiếu vì thị trường không thuận lợi Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Sao Mai (Mã: ASM) vừa thông qua việc hủy phương án phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Lý do công ty đưa ra là kinh tế thế giới có nhiều bất ổn và thị trường không thuận lợi. Theo kế hoạch ban …