Tạp chí Mỹ nói về GDP đầu người của Việt Nam từ 2006 đến nay: Ấn tượng

Tạp chí Mỹ nói về GDP đầu người của Việt Nam từ 2006 đến nay: Ấn tượng

Tạp chí Mỹ nói về GDP đầu người của Việt Nam từ 2006 đến nay: Ấn tượng (Dân trí) - Theo Forbes, dựa trên giá trị đồng USD, từ năm 2006 đến năm 2021, tăng trưởng GDP bình quân đầu người của Việt Nam lên đến gần 371%, tăng gần gấp 5 lần. Trong bài viết phân tích toàn diện về thu nhập bình quân đầu người (GDP bình quân đầu người) của Việt Nam đăng ngày 23/11, Forbes cho …