Tạo NFT từ ảnh selfie, sinh viên kiếm được 1 triệu USD - Blockchain

Tạo NFT từ ảnh selfie, sinh viên kiếm được 1 triệu USD - Blockchain

Ghozali Ghozalo, nam sinh viên người Indonesia tạo ra một bộ sưu tập NFT từ gần 1.000 bức ảnh tự chụp của bản thân. Sản phẩm của người này được lan truyền nhanh chóng và đạt khối lượng giao dịch khổng lồ sau vài ngày đăng bán. Bộ sưu tập NFT của Ghozali được tạo thành từ ảnh tự chụp trong suốt 5 năm. “Tôi đã tự chụp ảnh bản thân từ năm 18-22 tuổi (2017-2021). Đó thực sự là hình ảnh tôi đứng trước máy tính hàng ngày", người này giới thiệu trên OpenSea. Tuy nhiên, bộ sưu tập này chỉ chứa 933 hình ảnh. Điều này cho thấy Ghozali đã không chụp đủ ảnh trong suốt 3 năm. Ban đầu, những bức ảnh được dùng trong video khai …
Xem thêm trên: zingnews.vn