Tài tử đóng Trương Phi trong 'Tam Quốc diễn nghĩa' qua đời

Tài tử đóng Trương Phi trong 'Tam Quốc diễn nghĩa' qua đời

Theo Beijing News, diễn viên mất tối 24/11, sau vài hôm cấp cứu trong bệnh viện. Bạn của Lý Tĩnh Phi - Dư Vịnh, nhà nghiên cứu tại Học viện Nghệ thuật Nam Kinh - cho biết nhiều năm qua, sức khỏe Lý Tĩnh Phi không tốt. Bệnh tình trở nặng hơn sau khi nghệ sĩ hay tin Lục Thụ Minh qua đời đầu tháng 11. Lục Thụ Minh đóng Quan Vũ trong Tam Quốc diễn nghĩa, sinh thời, đôi …